0
הושלם

Keyboard shortcuts

Leandro Martín Cañete 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 2
0
Declined

Happy to buy you a coffee but don't know whether you intend to continue developing the product.

Sarah Browne 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 2
0
הושלם

Dedicated Resize Viewport option

Eugene Janusov 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 2
+2
Fixed

Freezes in Chrome Version 29.0.1547.57

Gabe Nordyke 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 2
-4
Not a bug

v1.7 doesn't work!

Robin Nicholl 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 0
0
Not a bug

Bigger resolutions are addapted to my screen resolution

Aleš Kvapil 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 0
0
הושלם

Can't donate without PayPal account

Jeremy AAsum 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 0
0
Fixed

width and height values incorrectly saved as string values in the presets object, causing custom sizes to not function (v1.7.1)

Alphonso Pixel 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 0
+13
Fixed

Exception in development tools in Chrome dev-m 29.0.1530.2 (6/6) and 29.0.1535.3 (6/11)

Jan Killian 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 10
+2
Not a bug

not working correctly in Chrome 24

adey 5 שנים ago • עודכן על ידי Ionuț Botizan 5 שנים ago 2