0
קיבל תשובה

How do you change the window size back to the original sizing you started out with, i.e. before you used this extension?

Angelica Ong 6 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 6 שנים ago 1
+1
Not a bug

Window Resizer no longer works correctly (with latest version)

Andrew Galperin 7 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 6 שנים ago 4
+3
Declined

The iPhone resize is still much bigger than the actual phone

Jon Swain 7 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 6 שנים ago 6
0
Not a bug

Viewport and window sizes in the tooltip are not accurate when viewing a site at increased magnification

Tooth McJaw 7 שנים ago עדכן 7 שנים ago 2
0
Declined

Resize all open windows to a single preset

Marco Varela 7 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 7 שנים ago 2
+1
Thanks

New update notification

Dan Bohea 7 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 7 שנים ago 1
0
הושלם

does not work offline

pieter de smedt 7 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 7 שנים ago 0
+1
Thanks

Works beautifully for me!

Paul Jarrow 8 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 7 שנים ago 2
+2
Fixed

Tooltip doesn't show in Chrome 27

Nick Santaniello 8 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 7 שנים ago 0