Dine tilbakemeldinger etter status

0

When resizing (window) to 420x680 it actually resizes to 500x560?

Jesper Flindt 4 år siden oppdatert av lifeike67 2 år siden 2


Leveres av UserEcho