הבקשות שלך לפי סטטוס.

0

Window on screen 2 jumps to screen 1 on resize. Seems like a bug.

KoolWahad 5 חודשים ago עודכן על ידי copra5 3 חודשים ago 1