0
הושלם

Put option in icon dropdown to 'turn' screen

stephen saunders 11 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
0
Fixed

Updated to latest version, small resolution does not work (9/9/2013)

Mark Stewart 11 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 4
+3
הושלם

Toggle width and height viewport

Karl Tayfer 10 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
+1
Planned

Suggestion: Add a Device Type filter at top of popup list

Andy Morris 10 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
0
Declined

Add Links!

CybrRob 9 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
0
הושלם

disable on certain pages

Scott Winterroth 9 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
+1
Under review

Mac Chrome: Window Cuts Off the Top Portion (Beta Resize)

Little Green Viper 8 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
0
Under review

Resize by one dimension only

Dave Hope 8 שנים ago עודכן על ידי Ionuț Botizan 8 שנים ago 1
0
Fixed

(Google Docs) Popup keeps appearing

Jay Litten 8 שנים ago עדכן 8 שנים ago 6