הבקשות שלך לפי סטטוס.

0
Fixed

I can't make the numeric hotkeys to work. Is it a known bug?

Yair Yehuda 9 שנים ago עדכן 9 שנים ago 3